Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
BM   EN
logo-jatajata-doa
Portal Rasmi

JABATAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN

w3c

faq-img

SOALAN LAZIM

maklumbalas

MAKLUM BALAS

maklumbalas

HUBUNGI KAMI

peta-laman

PETA LAMAN

 
 

Maklumat Racun Perosak

MAKLUMAT RACUN PEROSAK
 
image

 

Info Racun Makhluk Perosak

Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP)

1. SISMARP

Pendaftaran Racun Makhluk Perosak

1. Senarai Racun Perosak Yang Diharamkan dan Terhad
2. Senarai Racun Makhluk Perosak Berdaftar
3. Senarai Racun Makhluk Perosak Tidak Berdaftar
4. Senarai Racun Perosak Komoditi dan Proprietari
5. Jadual Pertama, Akta Racun Makhluk Perosak 1974
 
  5.1 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2017
  5.2 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2019
  5.3 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2021
  5.4 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2023
 
6. Garis Panduan Pendaftaran Racun Makhluk Perosak - VERSI INGGERIS
    - Annex I - VERSI INGGERIS
    - Annex II - VERSI INGGERIS
    - Borang A (Subkaedah 2(1)) - Permohonan Untuk Pendaftaran / Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak
    - Borang Ringkasan Keperluan Data Untuk Pendaftaran Racun Makhluk Perosak - VERSI INGGERIS
    - Panduan Proses Pendaftaran Baru Produk Racun Makhluk Perosak
    - Carta Alir Proses Pendaftaran Baru Racun Makhluk Perosak
 
  6.1 Garis Panduan Keperluan Data Kimia Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP1/2019) - VERSI INGGERIS
  6.2 Garis Panduan Keperluan Data Toksikologi Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP2/2020) - VERSI INGGERIS
  6.3 Garis Panduan Keperluan Data Kemujaraban Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP3/1993) - VERSI INGGERIS
  6.4 Garis Panduan Keperluan Data Sisa Baki Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP4/2012) - VERSI INGGERIS
  6.5 Garis Panduan Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2023)
  6.6 Garis Panduan Nama Dagangan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2021)
  6.7 Garis Panduan Penghantaran Piawai Analisis Untuk Tujuan Pendaftaran Racun Perosak
 
7. Garis Panduan Pendaftaran Biopesticides (GP7/2016) - VERSI INGGERIS
8. Garis Panduan Pengiklanan Racun Makhluk Perosak
9. Pertanyaan Perawis Aktif (Pengimportan) Racun Makhluk Perosak 2019
10. Permohonan Online (Borang A) Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (MyPesticide)
11. Borang A (Kaedah 3) - Permohonan Bagi Mendapatkan Suatu Permit Untuk Mengimport Racun Makhluk Perosak Bagi Maksud-Maksud Pelajaran Atau Penyelidikan

Maklumat Residu Racun Perosak

Maklumat Lesen Racun Perosak

Pekeliling Lembaga Racun Makhluk Perosak

2020

1. Surat Pekeliling LRMP 01/2020 - Tempoh Penangguhan (Grace Period) Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak Yang Mengandungi Perawis Aktif Yang Baru Disenaraikan Dalam Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama)
2. Surat Pekeliling LRMP 03/2020 - Kemudahan Pendaftaran Semula Untuk Produk ‘Proprietary’
3. Surat Pekeliling LRMP 04/2020 - Pindaan Urusan Pendaftaran dan Permohonan Iklan Racun Makhluk Perosak di Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Jabatan Pertanian
4. Surat Pekeliling LRMP 05/2020 - Pelaksanaan Guidelines on Toxicological Data Requirements for Pesticide Registration (GP2/2020)
5. Surat Pekeliling LRMP 06/2020 - Pakej Rangsangan Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak Akibat Pandemik COVID-19
6. Surat Pekeliling LRMP 07/2020 - Prosedur dan Garis Panduan Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak
  (a) Annex I : Kepala Surat Rasmi - VERSI INGGERIS
  (b) Borang N-PS.1
  (c) Lampiran II : Akuan Setuju Terima
  (d) Senarai Semak Pendaftaran Semula
7. Surat Pekeliling LRMP 08/2020 - Garis Panduan Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2020)
8. Surat Pekeliling LRMP 09/2020 - Pengecualian Data Teknikal Bagi Pengawet Dalam Produk Racun Makhluk Perosak
9. Surat Pekeliling LRMP 10/2020 - Pembatalan Pengecualian Data Kajian Residu Bagi Tanaman Sawit (< 2 Tahun) dan Tanaman Sebelum Berbunga
10. Surat Pekeliling LRMP 11/2020 - Pembatalan Penyataan 'Keadaan Naungan' Pada Aturan Penggunaan Dalam Label Racun Makhluk Perosak
11. Surat Pekeliling LRMP 12/2020 - Pembatalan Penggunaan GP5/2000 : Syor Kawalan Diluluskan Untuk Racun Perosak Komoditi

Slaid Pembentangan

Webinar Sesi Penerangan Isu-Isu Berkaitan Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak Di Malaysia - 6 Oktober 2021

Program Libat Urus Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja (BKRPB) Bersama Pihak Industri Berkaitan Regulatori Pendaftaran, Pelabelan dan Pengiklanan Racun Makhluk Perosak - 6 Oktober 2020

Forum Keperluan Semasa Pendaftaran Racun Makhluk Perosak dan Hari Terbuka Bahagian Kawalan Racun Perosak - 15 Ogos 2017

Media BKRPB

Buku

Poster

1. Fungsi Bahagian Kawalan Racun Perosak
2. Akta Racun Makhluk Perosak 1974
3. Pendaftaran Produk Racun Makhluk Perosak
4. Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Racun Makhluk Perosak
5. Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak
6. Carta Alir Proses Permohonan Penilaian Label Racun Makhluk Perosak
7. Pengiklanan Produk Racun Makhluk Perosak
8. Carta Alir Proses Kelulusan Iklan Racun Makhluk Perosak
9. Pelesenan Produk Racun Makhluk Perosak
10. Carta Alir Permohonan Baru Lesen Racun Makhluk Perosak
11. Racun Perosak Terhad
12. Racun Makhluk Perosak Yang Diharamkan Di Malaysia
13. Racun Makhluk Perosak Yang Diharamkan
14. Tahukah Anda Mengapa Racun Perosak Endosulfan Diharamkan Di Malaysia?
15. Tahukah Anda Mengapa Racun Perosak Methomyl Diharamkan Di Malaysia?
16. Kepentingan Membaca Label Racun Perosak
17. Carta Alir Penguatkuasaan Racun Makhluk Perosak Berdasarkan Akta Racun Makhluk Perosak 1974 Dan Akta Makanan 1983
18. Kesalahan Yang Didakwa Di Bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974
19. MRL Racun Perosak
20. Carta Alir Prosedur Penetapan MRL Racun Perosak Di Malaysia
21. Perincian Prosedur Bagi Pengharmonian MRLs Racun Perosak Di Peringkat ASEAN - VERSI INGGERIS
22. Perincian Prosedur Bagi Penetapan MRLs Racun Perosak Di Peringkat CODEX - VERSI INGGERIS
23. Racun Perosak Yang Disyorkan Bagi Sayur-Sayuran Di Bawah Program Pemantauan EEP Singapura
24. Program Pemeriksaan Dan Pemantauan Sayuran Eksport Ke Singapura
25. Carta Alir Panduan Tindakan Pasukan Petugas Menangani Ketiadaan Pengesyoran Kawalan Perosak Bagi Tanaman Tertentu
26. Panduan Penilaian Pasukan Petugas Menangani Ketiadaan Pengesyoran Kawalan Perosak Bagi Tanaman Tertentu
27. Manual Prosedur Kerja Bagi Penilaian Dan Penetapan ‘Import Tolerance’ Racun Perosak Dalam Komoditi Pertanian
28. Risiko Pendedahan Racun Perosak Terhadap Keselamatan Tanaman Makanan
29. Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Penggunaan Racun Perosak
30. Faktor Yang Perlu Direnungkan Sebelum Melakukan Campuran Racun Perosak
31. Pengkelasan Racun Perosak
32. Risiko Dan Bahaya - VERSI INGGERIS
33. Bagaimana Menetapkan NOAEL & LOAEL? - VERSI INGGERIS
34. Bagaimana Menetapkan ADI & ARfD? - VERSI INGGERIS
35. Aktiviti Unit Perumusan
36. Senarai Semak Keperluan Data Perumusan - VERSI INGGERIS
37. Aktiviti Unit Toksikologi Dan Ekotoksikologi
38. Senarai Semak Keperluan Data Toksikologi, Ekotoksikologi Dan Environmental Fate - VERSI INGGERIS
39. Aktiviti Unit Kemujarapan
40. Senarai Semak Keperluan Data Kemujaraban - VERSI INGGERIS
41. Aktiviti Unit Residu
42. Senarai Semak Keperluan Data Residu - VERSI INGGERIS
43. Tugas Pegawai Penilai
44. Racun Perosak Biologi
45. Kebaikan Racun Perosak Biologi
46. Pengharaman dan Bahaya Racun Paraquat
47. Pengharaman Chlorpyrifos
48. Alternatif Racun Chlorpyrifos
49. Pengharaman Carbofuran
50. Pengharaman Carbofuran Pada Tanaman Makanan
51. Bahaya Carbofuran
52. Alternatif Racun Carbofuran
53. Pengharaman Profenofos
54. Pamplet Alternatif Racun Profenofos


 •  
 • Print
 • Email this page

AKTIVITI & SUMBER

JABATAN PERTANIAN

AGENSI KERAJAAN

MAFI DVS Perikanan MAQIS MARDI Peladang FAMA LKIM MAFI DVS Nenas Agro TBNSA GOV

TV PERTANIAN

BILANGAN PELAWAT
Hari IniHari Ini2289
Minggu IniMinggu Ini2289
Bulan IniBulan Ini39469
Jumlah PelawatJumlah Pelawat4037838
Jumlah Pelawat : 4037838 Tarikh Kemaskini : 24 - 06 - 2024