Bahasa : Melayu | English | Lain-lain
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
padi_field.jpg
nature-corn-agriculture-crops--1575934-1920x1080.jpg
jambu_merah.jpeg
padi.JPG
vegetable.jpg
agro_based_industries.png
   
Portal Rasmi
JABATAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 
 
Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Maklumat Racun Perosak

MAKLUMAT RACUN PEROSAK
 


 

Info Racun Makhluk Perosak

Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP)

1. SISMARP

Pendaftaran Racun Makhluk Perosak

1. Senarai Racun Perosak Yang Diharamkan dan Terhad - VERSI INGGERIS
2. Senarai Racun Makhluk Perosak Berdaftar
3. Senarai Racun Perosak Komoditi dan Proprietari - VERSI INGGERIS
4. Jadual Pertama, Akta Racun Makhluk Perosak 1974
 
  4.1 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2017
  4.2 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2019
  4.3 Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2021
 
5. Garis Panduan Pendaftaran Racun Makhluk Perosak - VERSI INGGERIS
    - Annex I - VERSI INGGERIS
    - Annex II - VERSI INGGERIS
    - Borang Ringkasan Keperluan Data Untuk Pendaftaran Racun Makhluk Perosak - VERSI INGGERIS
 
  5.1 Garis Panduan Keperluan Data Kimia Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP1/2019) - VERSI INGGERIS
  5.2 Garis Panduan Keperluan Data Toksikologi Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP2/2020) - VERSI INGGERIS
  5.3 Garis Panduan Keperluan Data Kemujaraban Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP3/1993) - VERSI INGGERIS
  5.4 Garis Panduan Keperluan Data Sisa Baki Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (GP4/2012) - VERSI INGGERIS
    5.4.1 Jadual 16 (Peraturan 41), Sisa Baki Racun Makhluk Perosak - VERSI INGGERIS
  5.5 Garis Panduan Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2020)
  5.6 Garis Panduan Nama Dagangan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2021)
  5.7 Garis Panduan Penghantaran Piawai Analisis Untuk Tujuan Pendaftaran Racun Perosak
 
6. Garis Panduan Pendaftaran Biopesticides (GP7/2016) - VERSI INGGERIS
7. Garis Panduan Pertanyaan Perawis Aktif (Pengimportan) Racun Makhluk Perosak 2019
8. Garis Panduan Pengiklanan Racun Makhluk Perosak
9. Permohonan Online (Borang A) Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak (MyPesticide)
10. Borang A (Subkaedah 2[1]) - Pendaftaran Racun Makhluk Perosak
11. Borang A (Kaedah 3) - Permohonan Bagi Mendapatkan Suatu Permit Untuk Mengimport Racun Makhluk Perosak Bagi Maksud-Maksud Pelajaran Atau Penyelidikan

Maklumat Residu Racun Perosak

Maklumat Lesen Racun Perosak

Pekeliling Lembaga Racun Makhluk Perosak

1. Pekeliling - Kaedah-kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) Pindaan 2008
2. Pekeliling - Perubahan Komposisi Produk Yang Telah Berdaftar
3. Pekeliling Pengendali Kawalan Makhluk Perosak Bil 01/2015 - Pindaan Syarat-Syarat Permohonan Lesen Pemakai dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak
4. Surat Pekeliling LRMP 01/2017 - Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak
5. Surat Pekeliling LRMP 02/2017 - Pengesahan Dokumen Penterjemahan
6. Surat Pekeliling LRMP 03/2017 - Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama) 2017
7. Surat Pekeliling LRMP 01/2018 - Keperluan Tambahan Pada Label
8. Surat Pekeliling LRMP 02/2018 - Tempoh Penangguhan (Grace Period) Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak Yang Mengandungi Perawis Aktif Tertentu
9. Surat Pekeliling LRMP 03/2018 - Pindaan Penggunaan Logo Talian Kecemasan 999 (Logo MERS999) Pada Label Racun Makhluk Perosak
10. Surat Pekeliling LRMP 04/2018 - Laporan Eksport Oleh Syarikat Pendaftar Kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak
11. Surat Pekeliling LRMP 05/2018 - Perlanjutan Tempoh Status 'Proprietary' Untuk Pengesyoran Tambahan Tanaman Tertentu (Minor Use)
12. Surat Pekeliling LRMP 06/2018 - Penggunaan 'Malachite Green' Sebagai Pewarna Dalam Produk Racun Makhluk Perosak
13. Surat Pekeliling LRMP 01/2019 - Prosedur Penerimaan Pendaftaran Racun Makhluk Perosak
14. Surat Pekeliling LRMP 03/2019 - Pindaan Penyataan Pada Label Racun Makhluk Perosak Berkaitan Dengan Pakaian dan Alat Perlindungan Ketika Mengendalikan Produk Racun Makhluk Perosak
15. Surat Pekeliling LRMP 04/2019 - Pembatalan 'Minor Change' Dalam Komposisi Produk
16. Surat Pekeliling LRMP 06/2019 - Pembatalan Keperluan Penyataan 'Rawatan Perubatan' Pada Label Racun Makhluk Perosak
17. Surat Pekeliling LRMP 01/2020 - Tempoh Penangguhan (Grace Period) Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak Yang Mengandungi Perawis Aktif Yang Baru Disenaraikan Dalam Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama)
18. Surat Pekeliling LRMP 03/2020 - Kemudahan Pendaftaran Semula Untuk Produk ‘Proprietary’
19. Surat Pekeliling LRMP 04/2020 - Pindaan Urusan Pendaftaran dan Permohonan Iklan Racun Makhluk Perosak di Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Jabatan Pertanian
20. Surat Pekeliling LRMP 05/2020 - Pelaksanaan Guidelines on Toxicological Data Requirements for Pesticide Registration (GP2/2020)
21. Surat Pekeliling LRMP 06/2020 - Pakej Rangsangan Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak Akibat Pandemik COVID-19
22. Surat Pekeliling LRMP 07/2020 - Prosedur dan Garis Panduan Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak
23. Surat Pekeliling LRMP 08/2020 - Garis Panduan Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2020)
24. Surat Pekeliling LRMP 09/2020 - Pengecualian Data Teknikal Bagi Pengawet Dalam Produk Racun Makhluk Perosak
25. Surat Pekeliling LRMP 10/2020 - Pembatalan Pengecualian Data Kajian Residu Bagi Tanaman Sawit (< 2 Tahun) dan Tanaman Sebelum Berbunga
26. Surat Pekeliling LRMP 11/2020 - Pembatalan Penyataan 'Keadaan Naungan' Pada Aturan Penggunaan Dalam Label Racun Makhluk Perosak
27. Surat Pekeliling LRMP 12/2020 - Pembatalan Penggunaan GP5/2000 : Syor Kawalan Diluluskan Untuk Racun Perosak Komoditi
28. Surat Pekeliling LRMP 01/2021 - Pembatalan Tambah Pembekal dan Tukar Pembekal Bagi Produk Racun Makhluk Perosak Berdaftar
29. Surat Pekeliling LRMP 02/2021 - Prosedur Penerimaan Pendaftaran Baru Racun Makhluk Perosak (Perubahan Komposisi Minor)
30. Surat Pekeliling LRMP 03/2021 - Status Pendaftaran Racun Makhluk Perosak Carbofuran
31. Surat Pekeliling LRMP 04/2021 - Status Pendaftaran Racun Makhluk Perosak Chlorpyrifos
32. Surat Pekeliling LRMP 05/2021 - Tempoh Penangguhan (Grace Period) Bagi Pendaftaran Racun Makhluk Perosak Yang Mengandungi Perawis Aktif Yang Baru Disenaraikan Dalam Perintah Racun Makhluk Perosak (Pindaan Jadual Pertama)
33. Surat Pekeliling LRMP 06/2021 - Garis Panduan Nama Dagangan Produk Racun Makhluk Perosak (Pindaan 2021)
34. Surat Pekeliling LRMP 07/2021 - Tatacara Penghantaran Pruf Pencetak Label Racun Makhluk Perosak dan Penyelarasan Format Bagi Nombor Pendaftaran Racun Makhluk Perosak

Slaid Pembentangan

Webinar Sesi Penerangan Isu-Isu Berkaitan Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak Di Malaysia - 6 Oktober 2021

Program Libat Urus Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja (BKRPB) Bersama Pihak Industri Berkaitan Regulatori Pendaftaran, Pelabelan dan Pengiklanan Racun Makhluk Perosak - 6 Oktober 2020

Forum Keperluan Semasa Pendaftaran Racun Makhluk Perosak dan Hari Terbuka Bahagian Kawalan Racun Perosak - 15 Ogos 2017

Media BKRPB

Buku

Poster

1. Fungsi Bahagian Kawalan Racun Perosak
2. Akta Racun Makhluk Perosak 1974
3. Pendaftaran Produk Racun Makhluk Perosak
4. Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Racun Makhluk Perosak
5. Pelabelan Produk Racun Makhluk Perosak
6. Carta Alir Proses Permohonan Penilaian Label Racun Makhluk Perosak
7. Pengiklanan Produk Racun Makhluk Perosak
8. Carta Alir Proses Kelulusan Iklan Racun Makhluk Perosak
9. Pelesenan Produk Racun Makhluk Perosak
10. Carta Alir Permohonan Baru Lesen Racun Makhluk Perosak
11. Racun Perosak Terhad
12. Racun Makhluk Perosak Yang Diharamkan Di Malaysia
13. Racun Makhluk Perosak Yang Diharamkan
14. Tahukah Anda Mengapa Racun Perosak Endosulfan Diharamkan Di Malaysia?
15. Tahukah Anda Mengapa Racun Perosak Methomyl Diharamkan Di Malaysia?
16. Paraquat Racun Rumpai Terhad!!!
17. Carta Alir Penguatkuasaan Racun Makhluk Perosak Berdasarkan Akta Racun Makhluk Perosak 1974 Dan Akta Makanan 1983
18. Kesalahan Yang Didakwa Di Bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974
19. MRL Racun Perosak
20. Carta Alir Prosedur Penetapan MRL Racun Perosak Di Malaysia
21. Perincian Prosedur Bagi Pengharmonian MRLs Racun Perosak Di Peringkat ASEAN - VERSI INGGERIS
22. Perincian Prosedur Bagi Penetapan MRLs Racun Perosak Di Peringkat CODEX - VERSI INGGERIS
23. Racun Perosak Yang Disyorkan Bagi Sayur-Sayuran Di Bawah Program Pemantauan EEP Singapura
24. Program Pemeriksaan Dan Pemantauan Sayuran Eksport Ke Singapura
25. Carta Alir Panduan Tindakan Pasukan Petugas Menangani Ketiadaan Pengesyoran Kawalan Perosak Bagi Tanaman Tertentu
26. Panduan Penilaian Pasukan Petugas Menangani Ketiadaan Pengesyoran Kawalan Perosak Bagi Tanaman Tertentu
27. Manual Prosedur Kerja Bagi Penilaian Dan Penetapan ‘Import Tolerance’ Racun Perosak Dalam Komoditi Pertanian
28. Risiko Pendedahan Racun Perosak Terhadap Keselamatan Tanaman Makanan
29. Langkah-Langkah Keselamatan Dalam Penggunaan Racun Perosak
30. Faktor Yang Perlu Direnungkan Sebelum Melakukan Campuran Racun Perosak
31. Pengkelasan Racun Perosak
32. Risiko Dan Bahaya - VERSI INGGERIS
33. Bagaimana Menetapkan NOAEL & LOAEL? - VERSI INGGERIS
34. Bagaimana Menetapkan ADI & ARfD? - VERSI INGGERIS
35. Aktiviti Unit Perumusan
36. Senarai Semak Keperluan Data Perumusan - VERSI INGGERIS
37. Aktiviti Unit Toksikologi Dan Ekotoksikologi
38. Senarai Semak Keperluan Data Toksikologi, Ekotoksikologi Dan Environmental Fate - VERSI INGGERIS
39. Aktiviti Unit Kemujarapan
40. Senarai Semak Keperluan Data Kemujaraban - VERSI INGGERIS
41. Aktiviti Unit Residu
42. Senarai Semak Keperluan Data Residu - VERSI INGGERIS
43. Tugas Pegawai Penilai
44. Jom Kitar Semula Bekas Racun Perosak Anda
45. Racun Perosak Biologi
46. Kebaikan Racun Perosak Biologi
47. Risalah Paraquat •  
 • Print
 • Email this page

 •   Kementerian Pertanian & Industri Makanan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Jabatan Perikanan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)  
 •   Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Agrobank Taman Botani Negara Shah Alam MyGovernment  
  qrcode   phone  
Terma Syarat  Dasar Privasi Dasar Keselamatan |   Penafian Peta Laman
 
Hakcipta Terpelihara 2016 © JABATAN PERTANIAN
Sesuai dipaparkan menggunakan IE 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 9.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1024 x 768
 
JUMLAH PELAWAT : 3538949 KEMASKINI TERAKHIR : 26-10-2021 JUMLAH PELAWAT : 3538949 KEMASKINI TERAKHIR : 26-10-2021
 
HUBUNGI KAMI:

JABATAN PERTANIAN
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran Perdana, Persint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia
Emel: pro[at]doa[dot]gov[dot]my