Bahasa : Melayu | English | Lain-lain
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
padi_field.jpg
nature-corn-agriculture-crops--1575934-1920x1080.jpg
jambu_merah.jpeg
padi.JPG
vegetable.jpg
agro_based_industries.png
 
Portal Rasmi
JABATAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Bahagian-Bahagian

BAHAGIAN-BAHAGIAN

 


 

Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani

Bahagian ini memainkan tiga (3) peranan utama dalam memperkasakan petani/usahawan seterusnya membangunkan sektor pertanian di Malaysia:
 
i.   Melaksanakan tugas pemindahan dan penerapan teknologi pertanian terkini di sepanjang rantaian nilai kepada kumpulan sasar mengikut keperluan, peringkat aktiviti dan keadaan setempat;
 
ii.   Bertanggungjawab melahir dan membangunkan usahawan baru/pelapis serta membimbing usahawan sedia ada untuk mengembangkan perniagaan dalam sektor industri asas tani; dan
 
iii.   Menyediakan khidmat sokongan dalam menggalakkan lebih ramai pelabur-pelabur swasta supaya terlibat dengan sektor pertanian.

 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Encik Mohd Hafizul Bin Husin
No. Telefon : 03-8870 3552
No. Faks : 03-8870 3377
Emel : hafizul[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani
  Aras 8, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Pengurusan Sumber Tanah

Jabatan Pertanian telah dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai pemegang amanah bagi maklumat siasatan tanah dan guna tanah Semenanjung Malaysia. Segala maklumat tersebut diurus dalam satu repositori yang turut menyimpan maklumat berkaitan pemuliharaan dan kesuburan tanah serta data berkaitan sumber tanah bagi Semenanjung Malaysia oleh Bahagian ini. Maklumat yang telah dikemaskini disediakan dalam bentuk peta dan juga dokumen geospatial yang boleh dibeli dengan terma dan syarat.
 
Bahagian ini juga memberi khidmat perundingan kepakaran teknikal untuk kesesuaian tanah, pemuliharaan tanah bagi tanah bermasalah, kawasan sensitif alam sekitar termasuk tanah bercerun dan kesan perubahan cuaca serta khidmat perundingan pengurusan kesuburan tanah. Bahagian ini juga menyedia khidmat analisis makmal sampel tanah, air, baja, daun dan hasil ladang serta memantau dan mengawal kualiti baja subsidi padi kebangsaan.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Encik Mohamad Farih Bin Mohamad Din
No. Telefon : 03-8870 3517
No. Faks : 03-8888 4326
Emel : farih[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Pengurusan Sumber Tanah
  Aras 9, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Padi, Tanaman Industri dan Florikultur

Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur terdiri daripada tiga (3) Seksyen iaitu :
 
i.   Seksyen Padi;
ii.   Seksyen Tanaman Industri dan Komoditi Berpotensi; dan
iii.   Seksyen Florikultur.
 


 
Antara fungsi-fungsi utama Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur adalah seperti berikut :
 
i.   Menggalakkan pembangunan tanaman padi, tanaman industri dan komoditi berpotensi serta florikultur bagi memenuhi matlamat Dasar Pertanian Negara;
 
ii.   Membangunkan pakej teknologi dan sistem pengurusan ladang bagi tanaman padi, tanaman industri dan komoditi berpontesi serta florikultur;
 
iii.   Meningkatkan kemahiran agen pengembangan dalam aspek tanaman padi, tanaman industri dan komoditi berpontesi serta florikultur melalui latihan teknikal;
 
iv.   Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat kepada golongan sasar dalam teknologi pengeluaran tanaman dan pengurusan ladang;
 
v.   Mengeluar dan membekalkan benih berkualiti dari varieti unggul (superior) bagi tujuan penanaman; dan
 
vi.   Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi dalam pengeluaran benih padi sah.

 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Cik Umi Jainab Binti Mohamad Supaih
No. Telefon : 03-8870 3278
No. Faks : 03-8888 9295
Emel : umi_jainab[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur
  Aras 12, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Hortikultur

Bahagian Hortikultur adalah salah satu daripada bahagian yang ditubuhkan di Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia.
 
Peranan utama Bahagian Hortikultur ialah membangunkan industri buah-buahan, sayur-sayuran & tanaman kontan yang merangkumi aktiviti-aktiviti pembangunan dan pemindahan teknologi pertanian, pengesyoran varieti tanaman, penyimpanan janaplasma buah-buahan & buah nadir, pembiakan benih tanaman terpilih, penyelenggaraan koleksi atau repositori klon buah-buahan berdaftar, pembangunan pusat kecemerlangan pertanian, perkhidmatan rundingan teknikal dan khidmat nasihat pemasaran kepada pelanggan. Bahagian ini terdiri daripada tiga seksyen iaitu Seksyen Pembangunan Industri, Seksyen Pembangunan Teknologi dan Seksyen Pembangunan Pusat Agroteknologi.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Puan Nur Azlinda Binti Zainal Arif
No. Telefon : 03-8870 3477
No. Faks : 03-8888 8319
Emel : nurazlinda[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Hortikultur
  Aras 10, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Biosekuriti Tumbuhan

Bahagian ini melindungi sektor pertanian negara daripada serangan dan kemerebakan penyakit dan perosak melalui khidmat perundingan serta kepakaran dan program-program kawalan dalam bidang perlindungan tanaman dan kuarantin tumbuhan.
 
Selain daripada itu, Bahagian ini juga menjaga keselamatan pertanian dan melindungi Negara daripada perosak asing melalui perlaksanaan penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 serta penguatkuasaan Akta Kastam dan CITES untuk menjaga kepentingan Negara supaya bahan tumbuhan dan janaplasma yang bernilai tinggi dari segi genetik dan komersil tidak keluar dari negara.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Puan Muhaida Binti Mohamad
No. Telefon : 03-2030 1400
No. Faks : 03-2691 3550
Emel : muhaida[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Biosekuriti Tumbuhan
  Tingkat 1-3, Wisma Tani Jln Sultan Salahuddin,
  50632 Kuala Lumpur.

Perancangan Strategik

Bahagian ini merupakan Urus Setia Direktorat kepada Jabatan Pertanian yang bertanggungjawab kepada pihak pengurusan atasan dari segi menyelaras perancangan program/projek dan penyediaan anggaran Belanjawan Pembangunan tahunan Jabatan. Bahagian ini turut memantau dan menilai prestasi perbelanjaan dan fizikal program/projek yang dilaksanakan di peringkat negeri supaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 
Selain itu, Bahagian ini juga terlibat dalam perancangan dan pemantauan pelaksanaan projek Pembangunan Kawasan Tumpuan Pembangunan Pertanian (ACDA), projek Pembangunan Pertanian Kawasan termasuk pertanian moden dan Pembangunan Tanah Terbiar serta Projek Dasar Agromakanan Negara (DAN).
 
Bahagian ini berusaha ke arah memantapkan sistem teknologi maklumat dan komunikasi terkini dengan merancang dan menyelenggara sistem pangkalan data bagi tujuan penyediaan dan pembekalan maklumat pertanian yang tepat.
 
Penglibatan Bahagian ini dalam menyelaras aktiviti-aktiviti antarabangsa merangkumi kerjasama teknikal dan ekonomi turut diketengahkan di samping menguruskan hal ehwal pentadbiran dan sistem kewangan.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Puan Rafidah Binti Ibrahim
No. Telefon : 03-8870 3079
No. Faks : 03-8888 4775
Emel : rafidah[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Perancangan Strategik
  Aras 14-17, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Kawalan Racun Perosak dan Baja

Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja merupakan sebuah bahagian teknikal yang bertanggungjawab dalam melaksana dan menguatkuasakan Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Bahagian ini terlibat di dalam mengawal mutu, keberkesanan dan kesan negatif racun makhluk perosak yang diimport dan dikilang di negara ini melalui skim pendaftaran. Manakala permit import digunakan bagi racun makhluk perosak tidak berdaftar bagi tujuan pelajaran dan penyelidikan. Premis-premis yang terlibat dengan aktiviti penjualan dan penyimpanan racun makhluk perosak pula dikawal melalui pelesenan premis.
 
Bahagian ini juga bertanggungjawab di dalam mengawal pengendalian dan pengunaan racun makhluk perosak, mengawal penggunaan racun makhluk perosak amat berbisa serta mengawal pelabelan dan pengiklanan sesuatu racun makhluk perosak. Hasil daripada aktiviti pendaftaran racun makhluk perosak bahagian ini bertanggungjawab menjalankan aktiviti selepas pendaftaran yang melibatkan penguatkuasaan, pengesanan residu racun makhluk perosak dalam hasil tanaman dan alam sekitar. Selain itu, bahagian ini bertindak sebagai agensi penyelaras dalam hal-hal berkaitan racun makhluk perosak diperingkat kebangsaan mahupun antarabangsa.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Encik Baharuddin Bin Basri
No. Telefon : 03-2030 1400
No. Faks : 03-2691 7551
Emel : baharuddinb[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja
  Tingkat 4-6, Wisma Tani Jln Sultan Salahuddin,
  50632 Kuala Lumpur.

Kawalan Kualiti Tanaman

Bahagian ini merupakan bahagian utama yang bertindak mengiktiraf ladang-ladang yang mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) dan juga ladang-ladang yang menggunakan kaedah organik sepenuhnya bagi memastikan hasil pertanian yang dikeluarkan adalah selamat dimakan dan berkualiti disamping mengamalkan sistem pertanian yang memelihara alam sekitar, serta mengutamakan keselamatan dan kebajikan pekerja melalui Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (myGAP) dan Skim Pensijilan Organik Malaysia (myOrganic). Selain itu, Bahagian ini juga turut bertindak memperakukan bahan tanaman tulen yang dikeluarkan oleh pengeluar benih tanaman berdasarkan spesifikasi standard bahan tanaman yang ditetapkan melalui Skim Pengesahan Bahan Tanaman. Bahagian juga bertanggungjawab melaksanakan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 bagi menilai dan menerima pendaftaran serta memberi hak perlindungan ke atas varieti baru tumbuhan yang dibangunkan oleh pembiak baka di Malaysia. (Sila layari http://pvpbkkt.doa.gov.my bagi maklumat varieti baru tumbuhan)
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Puan Dayang Mazadah Binti Awang Danen
No. Telefon : 03-8870 3587
No. Faks : 03-8870 7639
Emel : dygmazadah[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
  Aras 7, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Kejuruteraan Pertanian

Bahagian Kejuruteraan Pertanian (BKP) bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan teknikal dalam bidang kejuruteraan pertanian bagi mempercepatkan transformasi sektor pertanian dalam bidang mekanisasi dan automasi ladang. Pejabat BKP terletak di Kompleks Pertanian Serdang, Selangor dan mempunyai tiga (3) seksyen utama iaitu Seksyen Kejuruteraan Projek (SKP) yang memberikan khidmat sokongan teknikal kejuruteraan pertanian dalam bentuk perundingan dan nasihat dan khidmat pemantauan projek pertanian kepada Jabatan, Agensi Pertanian, Usahawan dan Petani. Seksyen Pengurusan Logistik (SPL) menyediakan khidmat sokongan logistik dan Seksyen Pembangunan Teknologi Pertanian (SPTKP) pula membangunkan serta menyesuaikan teknologi kejuruteraan pertanian untuk meningkatkan produktiviti ladang dan daya saing sektor pertanian negara.
 
Semua khidmat dapat disampaikan kepada golongan sasar melalui sembilan (9) Pusat Kejuruteraan Pertanian (PKP) di negeri-negeri iaitu PKP Tg. Karang di Selangor, PKP Titi Gantong di Perak, PKP Telok Chengai di Kedah, PKP Lundang di Kelantan, PKP Bukit Payung di Terengganu, PKP Kuantan di Pahang, PKP Air Hitam di Johor, PKP Sg. Udang di Melaka dan PKP Pedas di Negeri Sembilan.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Encik Muhammad Khairul Azmi Bin Abu Johan
No. Telefon : 03-8948 6058; samb : 139
No. Faks : 03-8948 3718
Emel : azmijohan[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Kejuruteraan Pertanian
  Kompleks Pertanian Serdang,
  Beg Berkunci 201, Pejabat Pos UPM,
  43409 Serdang, Selangor.

Pertanian Bandar

Bahagian ini merupakan sebuah bahagian teknikal yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Program Pertanian Bandar yang melibatkan komuniti bandar dan sekitarnya supaya dapat menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian untuk mengeluarkan sendiri sumber makanan bagi mengurangkan kos sara hidup dan menampung keperluan seharian selain menambahbaik dan mengindahkan landskap kawasan kediaman, pejabat, sekolah, institusi dan lain-lain.
 
Bahagian ini berfungsi dalam memberi khidmat nasihat, perundingan teknikal, latihan pertanian serta merancang, menyelaras dan memantau program dan aktiviti yang sesuai di kawasan bandar dan pinggir bandar.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Puan Norazlina Binti Mat Baharin
No. Telefon : 03-8870 4194
No. Faks : 03-8881 0215
Emel : norazlina_mb[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Pertanian Bandar
  Aras 7, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Pembangunan Modal Insan

Bahagian Pembangunan Modal Insan terlibat dalam merancang dan menjalankan kursus serta latihan dalam perkhidmatan sama ada di dalam atau luar negara bagi meningkatkan kompetensi pegawai dan kakitangan dalam bidang pengembangan & keusahawanan, teknikal, pengurusan dan kewangan serta teknologi maklumat. Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pertanian Malaysia pada hari ini terdiri daripada dua seksyen iaitu Seksyen Kemajuan Kerjaya (SKK) yang bertanggungjawab ke atas kursus dan latihan pegawai serta kakitangan Jabatan Pertanian dan Seksyen Latihan Teknikal dan Vokasional (SLTV) yang memfokuskan kepada latihan Sijil Pertanian serta Program Inkubator Usahawan Tani.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Encik Muhammad Arif Bin Rajab
No. Telefon : 03-8870 3273
No. Faks : 03-8888 8475
Emel : arifrajab[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Aras 13, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab memberi khidmat sokongan dari segi pengurusan pentadbiran, kewangan dan perkhidmatan kepada anggota di Jabatan Pertanian Malaysia. Bahagian Khidmat Pengurusan terdiri daripada tiga (3) seksyen iaitu Seksyen Pentadbiran, Kewangan dan Perkhidmatan.
 
Seksyen Pentadbiran bertanggungjawab dalam pengurusan Aset Alih dan Aset Hidup (tumbuhan) Jabatan, urusan permohonan keluar dan masuk kuarters, Urusetia Majlis Bersama Jabatan, Sekreteriat Jawatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan urusan Pentadbiran Am yang lain. Seksyen Kewangan bertanggungjawab dalam pengurusan Kewangan Jabatan termasuk Pengurusan Bajet, Perolehan, Akaun Amanah dan Pengurusan Gaji. Seksyen Perkhidmatan bertanggungjawab dalam urusan berkaitan perkhidmatan anggota Jabatan termasuk urusan Pemangkuan, Kenaikan Pangkat, HRMIS, Penempatan dan Pertukaran.
 


 
PEGAWAI PENGHUBUNG
 
Nama : Encik Khairul Anuar Bin Abdul Latib
No. Telefon : 03-8870 3353
No. Faks : 03-8888 6242
Emel : khairulanuar[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Khidmat Pengurusan
  Aras 11, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya. •  
 • Print
 • Email this page

 •   Mygov msc iim MyGovMobile  
 •   moa Bless MyAgro SPRM  
  qrcode   phone  
Terma Syarat  Dasar Privasi Dasar Keselamatan |   Penafian Peta Laman
 
Hakcipta Terpelihara 2016 © JABATAN PERTANIAN
Sesuai dipaparkan menggunakan IE 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 9.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1024 x 768
 
JUMLAH PELAWAT : 1796838 KEMASKINI TERAKHIR : 10-12-2019 JUMLAH PELAWAT : 1796838 KEMASKINI TERAKHIR : 10-12-2019
 
HUBUNGI KAMI:

JABATAN PERTANIAN
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran Perdana, Persint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia
Emel: pro[at]doa[dot]gov[dot]my