Bahasa : Melayu | English
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
nature-corn-agriculture-crops--1575934-1920x1080.jpg
jambu_merah.jpeg
padi_field.jpg
vegetable.jpg
agro_based_industries.png
   
Portal Rasmi
JABATAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN 
 
Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman

Lesen Pengilangan Racun Makhluk Perosak

LESEN PENGILANGAN RACUN MAKHLUK PEROSAK

 


 
Pengenalan
 
Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pelesenan bagi Pengilangan) 2019. Kaedah-kaedah ini mula berkuatkuasa pada Januari 2020.

Aktiviti pengilangan adalah termasuk :-
 
 1. Menyediakan
 2. Mensebatikan
 3. Merumuskan
 4. Mencampurkan
 5. Membuat
 6. Membungkus
 7. Membungkus semula
 8. Melabel
 9. Mengawetkan

   
Permohonan Bagi Lesen
 
Sesebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pengilangan perlulah memohon Lesen Pengilangan Racun Makhluk Perosak yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga. Permohonan bagi mendapatkan Lesen Pengilangan tersebut hendaklah dibuat secara bertulis kepada Lembaga dengan mengisi Borang A sebagaimana yang telah ditetapkan dan hendaklah disertakan dengan fi permohonan sebanyak RM 100.00 (satu ratus sahaja). Fi permohonan hendaklah dibayar kepada “Ketua Pengarah Pertanian Semenanjung Malaysia”, dalam bentuk bank draf. Lesen yang dikeluarkan adalah sah dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh lesen dikeluarkan. Pembaharuan lesen hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat tempoh lesen.

 
Perlesenan Bagi Pengilangan
 
 1. Lesen ini diberikan kepada pemegang lesen untuk menjalankan aktiviti pengilangan racun makhluk perosak setelah pihak syarikat mempunyai Lesen Penjualan dan Penyimpanan untuk Penjualan Racun Makhluk Perosak.
 2. Melainkan jika dibatalkan atau digantung terlebih dahulu, lesen ini adalah sah selama tempoh tiga (3) tahun dari tarikh lesen dikeluarkan.
 3. Lesen ini tidak boleh dipindah milik.
 4. Lesen ini hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat oleh pegawai yang diberi kuasa.
 5. Jika lesen ini hilang, rosak atau cacat pemegang lesen hendaklah melaporkan perkara itu kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak dan memohon untuk penggantiannya dengan membayar fi yang telah ditetapkan.
 6. Lembaga boleh menghendaki pemegang lesen yang memohon untuk pembaharuan lesen menghadiri kursus yang bersesuaian dari semasa ke semasa bagi memastikan bahawa pemegang lesen itu terus memenuhi kehendak teknologi yang berubah dan mempunyai tahap kekompetenan dan kebolehan yang berterusan dalam aktiviti pengilangan racun makhluk perosak secara selamat dan betul.
 7. Lembaga Racun Makhluk Perosak boleh, sebagai tambahan kepada syarat-syarat lesen pengilangan, mengenakan apa-apa syarat yang lain yang difikirkannya perlu.

   
Senarai Fi Permohonan Lesen
 
BIL. PERKARA FI (RM)
1. Permohonan Baru RM 100.00
2. Permohonan Membaharui RM 100.00
3. Permohonan Salinan Lesen Yang Hilang RM 100.00
4. Permohonan Salinan Lesen Yang Rosak / Cacat RM 50.00

 
Pegawai Penghubung
 
Nama : 1. Tuan Syed Abdul Hakim bin Syed Majid
  2. Encik Sugan a/l Perumal
  3. Encik Nazhari bin Samsudin
  4. Encik Ahmad Saifudeen bin Mohd Salleh Ghazali
 
No. Telefon : 03-2030 1400
No. Faks : 03-2994 7001
Alamat : Bahagian Kawalan Racun Perosak & Baja
  Jabatan Pertanian,
  Tingkat 4-6 Wisma Tani,
  Jalan Sultan Salahuddin,
  50632 Kuala Lumpur.


 •  

 •   Kementerian Pertanian & Industri Makanan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Jabatan Perikanan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)  
 •   Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Agrobank Taman Botani Negara Shah Alam MyGovernment  
  qrcode   phone  
Terma Syarat  Dasar Privasi Dasar Keselamatan |   Penafian Peta Laman
 
Hakcipta Terpelihara 2016 © JABATAN PERTANIAN
Sesuai dipaparkan menggunakan IE 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 9.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1024 x 768
 
JUMLAH PELAWAT : 3684720 KEMASKINI TERAKHIR : 27-09-2023 JUMLAH PELAWAT : 3684720 KEMASKINI TERAKHIR : 27-09-2023
 
HUBUNGI KAMI:

JABATAN PERTANIAN
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia
Emel: pro[at]doa[dot]gov[dot]my