Bahasa : Melayu | English | Lain-lain
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
padi_field.jpg
nature-corn-agriculture-crops--1575934-1920x1080.jpg
jambu_merah.jpeg
padi.JPG
vegetable.jpg
agro_based_industries.png
 
Portal Rasmi
JABATAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Program Sijil Pertanian (IPSM)

PROGRAM SIJIL PERTANIAN (IPSM)

 

Pengenalan

Institut Pertanian Malaysia merupakan institusi yang mendahului dalam menjalankan pendidikan dan latihan pertanian peringkat sijil kepada belia dan beliawanis secara holistik mulai tahun 50an. Tempoh pengajian Program Sijil Pertanian Malaysia adalah selama 2 tahun (4 semester) dengan bebanan pengajaran dan pembelajaran 63 jam kredit. Nisbah pengajaran dan pembelajaran kurikulum Sijil Pertanian adalah 70% kemahiran dan 30% teori. Bagi melahirkan modal insan pertanian yang bestari dan berinformasi, kurikulum yang disampaikan merangkumi kesemua aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Untuk menjamin kualiti Program Sijil Pertanian adalah berterusan dan memenuhi keperluan semasa, kurikulum akan dikemaskini mengikut keperluan semasa.
 
Program Sijil Pertanian ditawarkan kepada pelajar yang meminati bidang pertanian bagi mewujudkan tenaga kerja mahir bagi membantu transformasi sektor pertanian negara. Ini adalah selaras dengan Dasar Agromakanan Negara yang bertujuan meningkatkan pengeluaran makanan bagi memenuhi permintaan domestik yang semakin meningkat dan pembangunan pertanian bernilai tinggi yang dapat meningkatkan sumbangan kepada pendapatan negara dan usahawan tani.
 
Program Sijil Pertanian Malaysia ini ditawarkan di enam (6) lokasi iaitu:
 
Semua Institut Pertanian di Semenanjung Malaysia adalah di bawah pentadbiran Jabatan Pertanian Persekutuan melalui Bahagian Pembangunan Sumber Manusia. Manakala Institut Pertanian yang terletak di Sabah dan Sarawak adalah di bawah pentadbiran Jabatan Pertanian Negeri masing-masing.
 
Institut Pertanian Kuala Lipis, Pahang merupakan satu-satunya Institut Pertanian yang tidak mengendalikan Program Sijil Pertanian, sebaliknya menguruskan Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di bawah pemantauan pihak Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Di samping itu, institut ini turut menjalankan Program Inkubator Usahawan Belia Tani (IUBT) yang mengambil masa selama lapan (8) bulan bagi setiap sesi.

Visi

Menjadi peneraju latihan kemahiran pertanian yang terunggul di Malaysia.

Misi

Membangunkan modal insan pertanian yang kompeten melalui pembelajaran dan pengajaran yang berkesan.

Matlamat Program

Melahirkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran pertanian serta berkemahiran insaniah. Graduan mampu menyesuaikan diri dengan pantas terhadap perubahan kemajuan dan teknologi sebagai seorang penyelia dan usahawan di samping mempunyai laluan untuk menyambung pengajian ke tahap yang lebih tinggi.

Objektif Pendidikan Program (OPP)

Program Sijil Pertanian akan menghasilkan tenaga mahir di peringkat operatif yang :
 
 • Berpengetahuan saintifik, berkemahiran teknikal dan mempunyai kebolehan keusahawanan;
   
 • Dapat mengenalpasti dan menangani cabaran dalam bidang pertanian;
   
 • Berupaya berkomunikasi dengan berkesan, bekerja berpasukan dan menjadi pemimpin yang dinamik serta bertanggungjawab;
   
 • Sentiasa menerapkan pembelajaran sepanjang hayat agar relevan di dalam industri pertanian semasa; dan
   
 • Mempunyai etika dan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, keselamatan makanan dan kelestarian alam sekitar selaras dengan piawaian-piawaian yang berkaitan.

Hasil Pembelajaran Program (HPP)

Di akhir pembelajaran program ini, graduan akan dapat :
 
 • Menggunakan konsep asas teknologi dalam pengurusan pertanian dan keusahawanan;
   
 • Mengadaptasi perubahan teknologi dalam pengeluaran dan pemprosesan hasil pertanian;
   
 • Mengaplikasi kemahiran berkomunikasi;
   
 • Mengenalpasti dan menangani masalah berkaitan dalam bidang pertanian;
   
 • Menjadi insan yang dinamik dan bertanggungjawab;
   
 • Mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat;
   
 • Menjadi usahawan kreatif, inovatif dan berdaya saing;
   
 • Mengamalkan sikap profesionalisme yang memenuhi kehendak pelanggan, majikan dan komuniti; dan
   
 • Mempamerkan kepimpinan berkesan dan kerja berpasukan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.

Sinopsis Program

Program ini menyediakan pendidikan dan latihan berkaitan pertanian dengan memberi penekanan kepada pengurusan pengeluaran makanan, pemprosesan dan pemasaran. Terdapat tiga kategori kursus yang ditawarkan iaitu Kursus Umum, Kursus Teras dan Kursus Pengkhususan. Selepas berakhir semester IV pelajar akan menjalani Latihan Industri. Kategori kursus adalah seperti berikut :
 
KATEGORI KURSUS
 Kursus Umum
  Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, Aplikasi Komputer, Communicative English, Tamadun Islam, Keusahawanan dan Pengurusan Am
 
 
 Kursus Teras
  Kejuruteraan Pertanian, Pengurusan Tanaman Sayuran dan Kontan, Tanaman Industri, Pengurusan Tanah, Perlindungan Tanaman, Mekanik Pertanian, Pengurusan Tanaman Buah-Buahan, Hortikultur Hiasan, Asas Pengurusan Ternakan, Asas Pemprosesan Makanan, Padi dan Pertanian Berpotensi Tinggi, Pengembangan Pertanian dan Perniagaan Tani
 
 
 Kursus Pengkhususan
  Landskap, Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan, Teknologi Memproses Hasil Pertanian, Mekanisasi Ladang, Pengurusan Estet dan Pengurusan Ternakan
 
 
 Latihan Industri (LI)
  Dilaksanakan selama lapan (8) minggu
 
 

 
Kursus Umum memberi kemahiran insaniah manakala Kursus Teras merupakan kursus yang berkaitan dengan asas pertanian. Kursus Pengkhususan pula disediakan bagi membolehkan pelajar memilih salah satu daripada enam (6) kursus pengkhususan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pendedahan tambahan yang mendalam mengikut kecenderungan dan minat pelajar semasa di tahun akhir.
 
Latihan Industri (LI) merupakan kursus yang dilaksanakan melalui pengalaman pembelajaran (experiental learning) dengan menempatkan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalani latihan praktikal dalam jangka masa yang ditetapkan. LI memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kompetensi tempat bekerja yang diperlukan dalam industri pertanian. Penempatan Latihan Industri pelajar akan ditentukan oleh Jawatankuasa Latihan Industri Program Sijil Pertanian Peringkat Institut berdasarkan senarai majikan yang telah diluluskan oleh Panel Kurikulum dan Penilaian Program Sijil Pertanian Malaysia.

Senarai Kursus Program Sijil Pertanian

TAHUN 1 (SATU)

  SEMESTER I
 
 • 111 - Pendidikan Islam I
 • 112 - Asas Pendidikan Moral
 • 113 - Aplikasi Komputer
 • 121 - Kejuruteraan Pertanian
 • 122 - Pengurusan Tanaman Buah-Buahan
 • 123 - Tanaman Industri
 • 124 - Pengurusan Tanah
 • 125 - Perlindungan Tanaman
   

  SEMESTER II
 
 • 211 - Pendidikan Islam II
 • 212 - Pendidikan Moral
 • 213 - Keusahawanan
 • 221 - Mekanik Pertanian
 • 222 - Pengurusan Tanaman Sayuran dan Kontan
 • 223 - Hortikultur Hiasan
 • 224 - Asas Pengurusan Ternakan
 • 225 - Asas Pemprosesan Makanan
   
TAHUN 2 (DUA)

  SEMESTER III
 
 • 311 - Communicative English I
 • 312 - Tamadun Islam
 • 321 - Pengembangan Pertanian
 • 322 - Perniagaan Tani
 • 331 - Landskap I
 • 332 - Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan I
 • 333 - Teknologi Memproses Hasil Pertanian I
 • 334 - Mekanisasi Ladang I
 • 335 - Pengurusan Estet I
 • 336 - Pengurusan Ternakan I
   

  SEMESTER IV
 
 • 411 - Communicative English II
 • 412 - Pengurusan Am
 • 421 - Padi Dan Pertanian Berpotensi Tinggi
 • 431 - Landskap II
 • 432 - Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan II
 • 433 - Teknologi Memproses Hasil Pertanian II
 • 434 - Mekanisasi Ladang II
 • 435 - Pengurusan Estet II
 • 436 - Pengurusan Ternakan II
 • 441 - Latihan Industri - 8 Minggu
 • 551 - Pembangunan Modal Insan*
   

Minggu Pengajian

SEMESTER I
  Pengajian
  Cuti Pertengahan Semester
  Pengajian
  Peperiksaan Akhir
  Cuti Antara Semester
 
  8 minggu
  1 minggu
  8 minggu
  1 minggu
  9 minggu
 
SEMESTER II
  Pengajian
  Cuti Pertengahan Semester
  Pengajian
  Peperiksaan Akhir
  Cuti Antara Semester
 
  8 minggu
  1 minggu
  8 minggu
  1 minggu
  6 minggu
 
SEMESTER III
  Pengajian
  Cuti Pertengahan Semester
  Pengajian
  Peperiksaan Akhir
  Cuti Antara Semester
 
  8 minggu
  1 minggu
  8 minggu
  1 minggu
  9 minggu
 
SEMESTER IV
  Pengajian
  Cuti Pertengahan Semester
  Pengajian
  Peperiksaan Akhir

  Latihan Industri
 
  8 minggu
  1 minggu
  8 minggu
  1 minggu

  8 minggu
 

* Minggu pengajian tertakluk kepada perubahan

Kos Pengajian

 • Penginapan dan makan minum dibiaya sepenuhnya oleh Kerajaan.
   
 • Bayaran Pendaftaran ditanggung sepenuhnya oleh pelajar pada awal Semester I dan III.

Pengiktirafan Kelayakan

 • Diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi setara dengan Sijil Politeknik dari Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi yang lain.
  (Nombor Rujukan : M01 – 12192)
   
 • Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
  (Surat Rujukan : JPA (L) S. 130/15-1 Klt.6 (99) bertarikh 5 Februari 1996)

Prospek Kerjaya

Purata bilangan lulusan Sijil Pertanian adalah seramai 400 orang graduan setahun. Ini menunjukkan bahawa prospek kerjaya bagi lulusan Sijil Pertanian adalah sangat baik.
 
Kelazimannya graduan Sijil Pertanian akan dapat memenuhi keperluan pekerjaan dalam jawatan-jawatan berikut :
 
 • Penolong Pegawai Pertanian
 • Pembantu Penyelidik
 • Pembantu Hal Ehwal Ekonomi
 • Penyelia Ladang
 • Juruteknik Pembangunan Usahawan
 • Penyelia Projek
 • Penyelia Pengeluaran Benih
 • Pengurus Landskap Hortikultur
 • Penyelia Padang Golf
 • Pengurus Khidmat Katering
 • Eksekutif Jualan

Permohonan

Pengambilan pelajar baru akan diiklankan di akhbar utama pada Februari/Mac setiap tahun. Mereka yang berminat boleh memohon secara online bagi lepasan sijil SPM. Manakala bagi kakitangan Kerajaan, permohonan hendaklah dibuat secara bertulis melalui kebenaran Ketua Jabatan dan dikemukakan kepada :

Pengarah
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Pertanian,
Aras 13, No.30, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62624 Putrajaya.
(u.p. : Timbalan Pengarah Seksyen Latihan Teknikal dan Vokasional)

 

Pegawai Penghubung

Sebarang pertanyaan berkenaan Program Sijil Pertanian di Institut Pertanian ini, bolehlah menghubungi :
 
Nama : Cik Nor Suriani Binti Mahmood
No. Telefon : 03-8870 3034
No. Faks : 03-8888 8475
Emel : norsuriani[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Seksyen Latihan Teknikal dan Vokasional
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Pertanian,
  Aras 13, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

 
Nama : Encik Abd. Rani Bin Shahuddin
No. Telefon : 03-8870 3228
No. Faks : 03-8888 8475
Emel : rani[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Seksyen Latihan Teknikal dan Vokasional
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Pertanian,
  Aras 13, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.

 
Nama : Encik Amirul Azmi Bin Supuan
No. Telefon : 03-8870 3238
No. Faks : 03-8888 8475
Emel : amirul[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Seksyen Latihan Teknikal dan Vokasional
  Bahagian Pembangunan Modal Insan
  Jabatan Pertanian,
  Aras 13, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya. •  
 • Print
 • Email this page

 •   Mygov msc iim MyGovMobile  
 •   moa Bless MyAgro SPRM  
  qrcode   phone  
Terma Syarat  Dasar Privasi Dasar Keselamatan |   Penafian Peta Laman
 
Hakcipta Terpelihara 2016 © JABATAN PERTANIAN
Sesuai dipaparkan menggunakan IE 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 9.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1024 x 768
 
JUMLAH PELAWAT : 1871187 KEMASKINI TERAKHIR : 21-01-2020 JUMLAH PELAWAT : 1871187 KEMASKINI TERAKHIR : 21-01-2020
 
HUBUNGI KAMI:

JABATAN PERTANIAN
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran Perdana, Persint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia
Emel: pro[at]doa[dot]gov[dot]my