Bahasa : Melayu | English | Lain-lain
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
padi_field.jpg
nature-corn-agriculture-crops--1575934-1920x1080.jpg
jambu_merah.jpeg
padi.JPG
vegetable.jpg
agro_based_industries.png
 
Portal Rasmi
JABATAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Maklumat Tanah Terbiar

MAKLUMAT TANAH TERBIAR

 

Definisi Tanah Terbiar

Tanah darat atau tanah sawah yang berkeluasan minima 0.4 hektar ke atas sama ada bersambungan atau bertaburan yang merupakan tanah milik yang tidak diusahakan selama tiga tahun berturut-turut.

Pengenalpastian Lot Tanah Terbiar

 • Penentuan lot tanah terbiar yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian adalah mengikut kaedah spatial berasaskan padanan data guna tanah dengan peta kadaster. Maklumat yang diperolehi seterusnya dibuat verifikasi di peringkat lapangan bagi menentusahkan lot tanah terbiar.
   
 • Maklumat tanah terbiar adalah dinamik dan sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa berdasarkan:
   
  • Pertambahan kawasan tanah terbiar baru yang memenuhi definasi tanah terbiar.
  • Pengurangan kawasan tanah terbiar dengan pelaksanaan projek pembangunan.
    
 • Pada tahun 2019, Jabatan Pertanian telah mengenalpasti seluas 103,563 hektar tanah terbiar yang melibatkan 46,382 lot di Semenanjung Malaysia termasuk di Wilayah Persekutuan Labuan. Tanah Terbiar yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:
   
  BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
  1.  JOHOR 4,561 10,098  
  2.  KEDAH 1,774 2,655  
  3.  KELANTAN 3,690 4,815  
  4.  MELAKA 1,915 2,332  
  5.  NEGERI SEMBILAN 5,885 11,324  
  6.  PAHANG 11,292 29,391  
  7.  PERAK 4,004 11,013  
  8.  PERLIS 14 12  
  9.  PULAU PINANG 877 2,622  
  10.  SELANGOR 4,485 20,058  
  11.  TERENGGANU 7,027 7,862  
  12.  WP LABUAN 858 1,381  
  JUMLAH 46,382 103,563  

   

Johor

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI JOHOR

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BATU PAHAT 736 828.18  
2.  JOHOR BAHRU 202 181.18  
3.  KLUANG 299 832.31  
4.  KOTA TINGGI 1,071 2,938.63  
5.  KULAIJAYA 153 317.20  
6.  LEDANG 26 18.74  
7.  MERSING 1,142 3,786.56  
8.  MUAR 232 350.18  
9.  PONTIAN 90 95.93  
10.  SEGAMAT 610 748.87  
JUMLAH 4,561 10,097.79  

Kedah

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI KEDAH

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BALING 379 358.13  
2.  BANDAR BAHARU 43 61.67  
3.  KUALA MUDA 444 843.02  
4.  KUBANG PASU 124 229.59  
5.  KULIM 217 426.72  
6.  LANGKAWI 247 341.74  
7.  PADANG TERAP 39 55.65  
8.  PENDANG 40 38.94  
9.  POKOK SENA 92 125.65  
10.  SIK 128 142.89  
11.  YAN 21 30.98  
JUMLAH 1,774 2,654.99  

Kelantan

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI KELANTAN

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BACHOK 439 327.70  
2.  GUA MUSANG 46 326.58  
3.  JELI 299 681.76  
4.  KOTA BHARU 188 154.16  
5.  KUALA KRAI 411 1,021.71  
6.  MACHANG 642 773.54  
7.  PASIR MAS 527 510.35  
8.  PASIR PUTEH 441 445.53  
9.  TANAH MERAH 555 459.89  
10.  TUMPAT 142 113.60  
JUMLAH 3,690 4,814.83  

Melaka

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI MELAKA

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  ALOR GAJAH 832 918.41  
2.  JASIN 212 400.71  
3.  MELAKA TENGAH 871 1,013.18  
JUMLAH 1,915 2,332.30  

Negeri Sembilan

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI SEMBILAN

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  JELEBU 627 1,864.50  
2.  JEMPOL 350 298.99  
3.  KUALA PILAH 2,463 2,636.71  
4.  PORT DICKSON 599 2,308.07  
5.  REMBAU 989 1,646.08  
6.  SEREMBAN 585 2,108.21  
7.  TAMPIN 272 461.23  
JUMLAH 5,885 11,323.80  

Pahang

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI PAHANG

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BENTONG 1,194 9,510.40  
2.  BERA 414 457.03  
3.  JERANTUT 1,501 1,915.25  
4.  KUANTAN 1,197 2,442.94  
5.  LIPIS 1,810 3,900.29  
6.  MARAN 1,044 1,874.49  
7.  PEKAN 1,255 1,864.22  
8.  RAUB 793 2,978.95  
9.  ROMPIN 783 1,744.71  
10.  TEMERLOH 1,301 2,702.31  
JUMLAH 11,292 29,390.59  

Perak

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI PERAK

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BATANG PADANG 832 1,632.32  
2.  HILIR PERAK 122 158.99  
3.  HULU PERAK 394 2,197.22  
4.  KERIAN 272 701.30  
5.  KINTA 1,049 4,471.42  
6.  KUALA KANGSAR 370 529.03  
7.  LARUT & MATANG 457 546.34  
8.  MANJUNG 149 389.86  
9.  PERAK TENGAH 192 197.86  
10.  SELAMA 167 188.91  
JUMLAH 4,004 11,013.25  

Perlis

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI PERLIS

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  PERLIS 14 11.55  
JUMLAH 14 11.55  

Pulau Pinang

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI PULAU PINANG

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BARAT DAYA 230 561.49  
2.  SEBERANG PERAI SELATAN 73 468.81  
3.  SEBERANG PERAI TENGAH 227 550.67  
4.  SEBERANG PERAI UTARA 97 111.44  
5.  TIMUR LAUT 250 929.62  
JUMLAH 877 2,622.03  

Selangor

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI SELANGOR

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  GOMBAK 910 4,118.87  
2.  HULU LANGAT 1,122 3,930.54  
3.  HULU SELANGOR 1,773 10,565.48  
4.  KLANG 83 151.01  
5.  KUALA LANGAT 51 79.94  
6.  KUALA SELANGOR 50 587.98  
7.  PETALING 285 427.57  
8.  SABAK BERNAM 7 8.50  
9.  SEPANG 204 187.72  
JUMLAH 4,485 20,057.61  

Terengganu

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
NEGERI TERENGGANU

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  BESUT 397 425.63  
2.  DUNGUN 1,343 1,519.07  
3.  HULU TERENGGANU 1,601 1,596.42  
4.  KEMAMAN 680 997.52  
5.  KUALA NERUS 391 517.61  
6.  KUALA TERENGGANU 209 181.16  
7.  MARANG 1,334 1,421.55  
8.  SETIU 1,072 1,203.42  
JUMLAH 7,027 7,862.38  

WP Labuan

DATA TANAH TERBIAR MENGIKUT DAERAH 2019
WP LABUAN

 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  LABUAN 858 1,381.50  
JUMLAH 858 1,381.50  

Pengenalpastian Pemilik Tanah

 • Berdasarkan maklumat nombor lot dan keluasan tanah terbiar yang dipaparkan, usahawan yang berminat untuk membangunkan tanah terbiar dengan projek pertanian boleh membuat carian rasmi di Pejabat Tanah bagi mengenalpasti pemiliknya.
   
 • Kesediaan pemilik tanah untuk memberi kebenaran membangunkan tanah terbiar adalah tertakluk kepada rundingan yang dijalankan di antara usahawan dengan pemilik tanah.

Potensi Tanaman

Bagi mendapatkan maklumat kesesuaian tanaman bagi tanah terbiar yang ingin dimajukan, pemilik tanah/usahawan boleh mendapatkan Khidmat Penyiasatan Tanah daripada Bahagian Pengurusan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian. Perkhidmatan ini dikenakan bayaran di bawah 'Akta Fi tahun 1951 (pindaan 1995)'.

Program Pembangunan Tanah Terbiar

Projek Pembangunan Tanah Terbiar diwujudkan adalah bertujuan untuk membangunkan tanah terbiar supaya menjadi tanah yang produktif dan memberi pulangan kepada pengusaha selain dapat meningkatkan pengeluaran tanaman makanan memandangkan tanah baharu bagi tujuan pertanian kini adalah terhad.
 
Untuk tujuan itu, Jabatan Pertanian menawarkan khidmat nasihat teknikal dan insentif dengan kadar maksimum berjumlah RM20,000/hektar* secara one-off seperti berikut:
 
 • Pembangunan infrastruktur asas seperti pembersihan kawasan, sistem pengairan dan saliran serta pembinaan jalan ladang; dan
   
 • Bantuan input pertanian berupa benih, baja, racun, mesin dan peralatan kecil.
   
*Bergantung kepada pengesyoran Pejabat Pertanian Daerah yang terlibat

Permohonan Menyertai Projek Pembangunan Tanah Terbiar

A)
 
Prosedur Permohonan
 
 

 
Pemohon yang mempunyai tanah dan berminat untuk menyertai Projek Pembangunan Tanah Terbiar boleh membuat permohonan di Pejabat Pertanian Daerah dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut:
 
 
 
B)
 
Syarat Kelayakan
 
 
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Mempunyai tanah/surat kebenaran mengguna tanah atau perjanjian sewaan tanah
 • Keluasan tanah tidak kurang daripada 2 hektar dan tanaman yang ingin diusahakan adalah tanaman makanan
   
*Kelulusan permohonan bergantung kepada jumlah peruntukan yang disalurkan kepada Jabatan Pertanian

Penyewaan Tanah

Selain itu, Jabatan Pertanian juga mempunyai senarai pemilik tanah terbiar yang telah berdaftar dengan Jabatan Pertanian. Ini bagi membolehkan usahawan yang ingin menjalankan projek pertanian tetapi tidak mempunyai tanah membuat projek pertanian melalui sewaan tanah dengan pemilik tanah terbiar.

Berdasarkan maklumat tanah dan nombor telefon yang dipaparkan, usahawan yang berminat boleh berhubung terus dengan pemilik tanah tersebut. Kesediaan pemilik tanah untuk memberi kebenaran membangunkan tanah terbiar adalah tertakluk kepada rundingan yang dijalankan di antara usahawan dengan pemilik tanah. Senarai pemilik yang telah berdaftar adalah seperti berikut:
 
BIL. NEGERI BIL. LOT LUAS (Ha.)
1.  JOHOR 3 5.72  
2.  KEDAH 4 3.70  
3.  KELANTAN 3 2.75  
4.  MELAKA 1 0.70  
5.  NEGERI SEMBILAN 1 0.71  
6.  PAHANG 10 16.94  
7.  PERAK 7 6.89  
8.  SELANGOR 5 2.86  
9.  TERENGGANU 2 6.37  
10.  WP LABUAN 1 6.09  
JUMLAH 37 52.72  

 
Bagi pemilik tanah yang ingin menguar-uarkan tanah terbiar untuk dibangunkan dengan projek pertanian oleh usahawan yang berminat, boleh berbuat demikian dengan mengisi Borang Pendaftaran Pemilik Tanah Terbiar dan dikemukakan kepada:

Pengarah
Bahagian Perancangan Strategik
Jabatan Pertanian,
Aras 16, No.30, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62624 Putrajaya.
(u.p. : Unit Pembangunan Projek) •  
 • Print
 • Email this page

 •   Mygov msc iim MyGovMobile  
 •   moa Bless MyAgro SPRM  
  qrcode   phone  
Terma Syarat  Dasar Privasi Dasar Keselamatan |   Penafian Peta Laman
 
Hakcipta Terpelihara 2016 © JABATAN PERTANIAN
Sesuai dipaparkan menggunakan IE 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 9.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1024 x 768
 
JUMLAH PELAWAT : 2407839 KEMASKINI TERAKHIR : 09-07-2020 JUMLAH PELAWAT : 2407839 KEMASKINI TERAKHIR : 09-07-2020
 
HUBUNGI KAMI:

JABATAN PERTANIAN
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran Perdana, Persint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia
Emel: pro[at]doa[dot]gov[dot]my