Pengumuman

 • Penangguhan Pembaharuan Lesen Pengendali Racun Perosak, Lesen Pemakai Racun Perosak, Lesen Pembantu Pemakai Racun Perosak dan Lesen Premis (S, J & SJ). Maklumat Lanjut  image
  Notis - Bhg. Kawalan Racun Perosak & Baja : Seksyen Perlesenan
 • Surat Pemakluman Penangguhan Peperiksaan Pemakai dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak Bil.1/2020. Maklumat Lanjut  image
  Permohonan Peperiksaan PA/APA Bil.1/2020
 • Keputusan Kelayakan Temuduga ke Program Sijil Pertanian, Institut Pertanian Semenanjung Malaysia boleh disemak mulai 15 Jun 2020.  image
  IPSM 2020/2022
 • Hebahan Kepada Warga Jabatan Pertanian - Perintah Kawalan Pergerakan. Maklumat Lanjut
  Hebahan COVID-19 Perintah Kawalan Pergerakan
 • Penangguhan Program Akibat Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) Di Malaysia. Maklumat Lanjut
  Hebahan COVID-19
 • [Iklan Perolehan]

  Tiada iklan perolehan yang terkini, buat masa ini.
  Tiada Iklan Perolehan
 
AWAM
 
PELANGGAN
 
WARGA
 
  e-Maklumbalas   e-Perkhidmatan   e-Integriti
  Direktori   Muat Turun
  Jabatan Pertanian Negeri