Pengumuman

 • Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Jabatan Pertanian.
  [ Maklumat Lanjut ]  image
 • Pemakluman Penangguhan Peperiksaan Pemakai dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak Bil.2/2022.
  [ Memo Pemakluman ]  image
 • Dimaklumkan bahawa mulai tahun 2022, Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja (BKRPB) Jabatan Pertanian Malaysia akan menyediakan perkhidmatan pengeluaran lesen-lesen di bawah Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Makhluk Perosak) 2004, ARMP 1974 di seluruh unit BKRPB Negeri.  
  [ Maklumat Lanjut ]
 • Kadar Tarif Kuota (TRQ) Kubis Bulat. [ Maklumat Lanjut ]
 • Bilik Gerakan Jabatan Pertanian. [ Maklumat Lanjut ]
 • [Iklan Perolehan]

  Tiada iklan perolehan yang terkini, buat masa ini.
 
AWAM
 
PELANGGAN
 
WARGA
 
  e-Maklumbalas   e-Perkhidmatan   e-Integriti
  Direktori   Muat Turun
  Jabatan Pertanian Negeri