Perutusan Ketua Pengarah

PERUTUSAN KETUA PENGARAH PERTANIAN
 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHHIWABARAKATUH
DAN SALAM SEJAHTERA

Dengan visi ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing, pengeluaran produk berkualiti, selamat dan mesra alam serta berorientasikan eksport, Jabatan Pertanian komited untuk memberi perkhidmatan kepada pengusaha-pengusaha pertanian melalui pengamalan teknologi terkini disamping melaksanakan aktiviti khidmat regulatori. Selaras dengan komitmen tersebut, Jabatan Pertanian telah menetapkan dua perkhidmatan teras. Pertama perkhidmatan pengembangan teknikal kepada golongan sasar dan pelanggan bagi meningkatkan daya pengeluaran terutamanya sub-sektor tanaman makanan dan kedua menguatkuasakan akta-akta pertanian berkaitan.

Saya berharap melalui Portal Rasmi Jabatan Pertanian ini, maklumat seperti teknologi dan inovasi, amalan pertanian baik, amalan pengilangan baik, perundingan dan pelaburan, laluan pasaran (market access), khidmat nasihat teknikal seperti pengurusan tanah, agronomi tanaman, perlindungan tanaman dan kuarantin tumbuhan, racun makhluk perosak, pensijilan kualiti dan akta-akta pertanian yang berkaitan dapat disebarkan dan dikongsi dengan golongan sasar dan pelanggan.

Selamat melayari Portal Rasmi Jabatan Pertanian.

Sekian, wassalam.

Dato' Mustafa Kamal Bin Baharuddin
Ketua Pengarah Jabatan Pertanian