image
image
image
image
image
image
 

Permohonan Peta/Dokumen Geospatial Terperingkat

1. PENGENALAN
 
  Jabatan Pertanian telah mewujudkan satu ‘repository' maklumat tanah, gunatanah, hakisan tanah, pemuliharaan tanah dan data-data berkaitan sumber tanah bagi Semenanjung Malaysia yang mana maklumat-maklumat ini sangat berguna samada kepada jabatan-jabatan kerajaan lain mahupun kepada pihak swasta yang akan melaksanakan projek pembangunan. Maklumat yang telah dikemaskini disediakan dalam bentuk peta dan juga dokumen geospatial yang boleh dibeli melalui Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah, Jabatan Pertanian.

 
2. HARGA PETA / DOKUMEN GEOSPATIAL
 
 
 Peta cetakan  RM 50.00 / lembar pelbagai saiz (AO/A1/A2/A3)
 Peta digital (Format jpeg)  RM 50.00 / lembar
 Peta digital (Format shape
 file)
 a) Peta Guna Tanah – RM 900.00 / Megabyte
 b) Peta Tanah Tinjauan – RM 600.00 / Megabyte
 c) Peta Terbitan – RM 500.00 / Megabyte

 
3. MAKLUMAT PERMOHONAN PEMBELIAN DOKUMEN GEOSPATIAL TERPERINGKAT
 
  Pembelian Dokumen Geospatial Terperingkat :
 
  (Merujuk Kepada Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2007 Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat)
 
  1. Jenis-jenis Peta yang Disediakan oleh Jabatan Pertanian
  2. Prosedur Pembelian Dokumen Geospatial Terperingkat
  3. Borang PPNM-1 (Pind. 1/2008) - Permohonan Lesen Hak Cipta / Membeli Dokumen Geospatial Terperingkat
  4. Borang PPP 1/2016
  5. Borang "Undertaking by Appointed Consultant / Contractor"
  6. Borang Akuan Pelajar
  7. Pekeliling berkaitan :
    a) Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2007 - PEKELILING ARAHAN KESELAMATAN TERHADAP DOKUMEN GEOSPATIAL TERPERINGKAT
    b) Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2007 - PEKELILING ARAHAN KESELAMATAN TERHADAP DOKUMEN GEOSPATIAL TERPERINGKAT

 
4. PEGAWAI PENGHUBUNG
 
  Sebarang masalah atau anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pegawai kami melalui talian :
 
  1. Puan Nur Liyana binti Mohamad Napiah
    Telefon : 03-8870 3491
    Faks : 03-8888 4326
    Emel : map@doa.gov.my
    Alamat : Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah
  Jabatan Pertanian
  Aras 9, Lot 4G2, Wisma Tani
  Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  Putrajaya.
 
  2. Puan Rusliza Binti Zakaria
    Telefon : 03-8870 3487
    Faks : 03-8888 4326
    Emel : map@doa.gov.my
    Alamat : Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah
  Jabatan Pertanian
  Aras 9, Lot 4G2, Wisma Tani
  Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  Putrajaya.