image
image
image
image
image
image
 

Pemuliharaan Tanah

KHIDMAT PEMULIHARAAN TANAH

1. Pengenalan

Jabatan Pertanian merupakan pusat yang menyediakan khidmat pemuliharaan tanah. Khidmat ini disediakan kepada agensi-agensi perancangan dan pelaksanaan.

2. Perkhidmatan

Jabatan Pertanian telah menghasilkan garis panduan pemuliharaan tanah untuk pembangunan tanah demi untuk memastikan gunatanah lestari. Khidmat nasihat dan pengembangan termasuk latihan di kebun juga disediakan untuk pekebun dan orang awam.

Untuk membantu mengurangkan hakisan tanah dari pembangunan kawasan, Jabatan Pertanian telah menyediakan satu peta risiko hakisan tanah dari pembangunan kawasan, Jabatan Pertanian telah menyediakan satu peta risiko hakisan tanah Semenanjung Malaysia yang disediakan berasaskan ‘Universal Soil Loss Equation'. 

Maklumat yang terdapat dalam peta ini membolehkan perancang menilai potensi bencana hakisan tanah dan mengesyorkan langkah-langkah pemuliharaan tanah yang perlu untuk mengurangkan hakisan tanah.
Borang Khidmat Nasihat Pemuliharaan Tanah [Borang Khidmat Nasihat Pemuliharaan Tanah.pdf ]

3. Pegawai penghubung

Sebarang masalah atau anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pegawai kami seperti berikut:

En. Mario Valeriano

No. Telefon : 03-88703491
No. Fax        : 03-88884326
email           : mario@doa.gov.my
Alamat         : Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah
                        Jabatan Pertanian
                        Aras 9, Lot 4G2, Wisma Tani
                        Precint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
                        Putrajaya.