image
image
image
image
image
image
 

Nota Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) bagi Pembantu Pertanian untuk memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian (G27)

Nota Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) bagi Pembantu Pertanian untuk memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian (G27)
 1. Taklimat Pengenalan KPSL 2012
 2. Bahagian Perlindungan Tanaman dan Kuarantin Tumbuhan
 3. Hortikultur
 4. Kawalan Kualiti Tanaman
 5. Kejuruteraan Pertanian
 6. Perancangan, Teknologi Maklumat & Komunikasi
 7. Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani
 8. Pembangunan Sumber Manusia
 9. Padi, Tanaman Industri dan Florikultur
 10. Kawalan Racun Perosak
 11. Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah