image
image
image
image
image
image
 

MyImport

A.   AKTA / PERATURAN
 
  i.   Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 - VERSI INGGERIS
  ii.   Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011

 
B.   GARIS PANDUAN
 
  i.   Garis Panduan Pengimportan Balak (Logs), Kayu Bergergaji (Sawn Timber)/Lumber/Kepingan-Kepingan Kayu Dan Lain-Lain Artikel Kayu Yang Belum Dikilangkan - VERSI INGGERIS
  ii.   Garis Panduan (SOP) Permohonan Permit Import Secara Elektronik
  iii.   Garis Panduan (SOP) Permohonan Pengimportan Artikel Terkawal, Tumbuhan dan Produk Tumbuhan (Analisis Risiko Perosak (PRA)
  iv.   Garis Panduan Pengimportan Produk Tumbuhan Mentah/Raw/Hijau, Separa Siap (Semi-finished Plant Products) atau Produk Akhir (Finished Plant Products)
  v.   Garis Panduan (SOP) Permohonan Pengimportan Biji Benih Padi Bagi Tujuan Penyelidikan

 
C.   BORANG
 
  i.   Borang PQ 12
  ii.   Borang EP-4A - VERSI INGGERIS
  iii.   Borang Permohonan Pengimportan Baja Organik, Mikroorganisma dan Bahan Yang Mengandungi Mikroorganisma (MOBO) - VERSI INGGERIS
  iv.   Borang Permohonan Pengeksportan Pengeksportan Baja Organik, Mikroorganisma dan Bahan Yang Mengandungi Mikroorganisma Ke Sabah dan Sarawak
  v.   Maklumat Tambahan Pengimportan Mikroorganisma bagi Tujuan Penyelidikan
  vi.   Borang Permohonan Pengimportan Tumbuhan, Produk Tumbuhan dan Artikel Terkawal
  vii.   Maklumat Tambahan Permohonan Pengimportan Tumbuhan, Produk Tumbuhan dan Artikel Terkawal (Bahan Tanaman) bagi Tujuan Penyelidikan
  viii.   Maklumat Tambahan Permohonan Pengimportan Sampel Tanah bagi Tujuan Penyelidikan

 
D.   PENGIMPORTAN TUMBUHAN, PRODUK TUMBUHAN DAN ARTIKEL TERKAWAL KE MALAYSIA
 
  1.   Spesies
 
  i.   Penggunaan Nama Saintifik Yang Tiada Nama Spesies (Hanya Genus) Yang Sedia Ada Dalam Sistem ePermit Untuk Permohonan Permit Import, Sehingga 1 Julai 2013
 
  2.   Keratan Bunga Segar
 
  i.   Penggunaan Nama Saintifik (Keratan Bunga Segar) Yang Tiada Nama Spesies (Hanya Genus) Yang Sedia Ada Dalam Sistem ePermit Untuk Permohonan Permit Import (Import Permit, IP)
  ii.   Borang Permohonan Pengimportan Keratan Bunga Segar
 
  3.   Negara Berisiko Tinggi
 
  i.   Semakan Syarat Pengimportan Dari Negara Berisiko Tinggi
  ii.   Senarai Negara Berisiko Tinggi - VERSI INGGERIS
  iii.   Senarai Negara Kumbang Khapra - VERSI INGGERIS
 
  4.   9 Item
 
  i.   Surat / Slaid Pembentangan / Notifikasi
 
  a.   Surat Pemberitahuan Kepada Pengimport/Agen Bertarikh 17 Jun 2014
  b.   Surat Pemberitahuan Kepada Pengimport/Agen - Pengecualian Keperluan Permit Import (Import Permit, IP) dan Sijil Fitosanitari (Phytosanitary Certificate, PC) Ke Atas Distilled Dried Grain With Solubles (DDGS) dan Corn Gluten Meal (CGM) Di Bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981 Bertarikh 24 April 2015
  c.   Slaid Pembentangan Pelaksanaan Keperluan Syarat Pengimportan Baru Ogos 2014 - VERSI INGGERIS
  d.   Notifikasi Kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) - VERSI INGGERIS
 

 

Muka Surat: 1  2  3