image
image
image
image
image
image
 

Khidmat Teknikal

Khidmat Sokongan Teknikal
 

a)  Pendaftaran kultivar tanaman buah-buahan.

b)  Pengeluaran dan jualan benih tanaman.

c)  Pengawasan dan ramalan serangga perosak tanaman.

d)  Khidmat diagnostik dan nasihat untuk kawalan perosak dan penyakit tanaman.

e)  Identifikasi spesimen serangga dan rumpai.

f)  Siasatan tanah ( separa lengkap dan lengkap) termasuk pengesahan kesesuaian tanah untuk tanaman.

g)  Kajian kebolehhakisan tanah dan kajian hidrologi.

h)  Pengeluaran dan jualan peta terdiri daripada peta tanah, peta kesesuaian tanah, peta gunatanah (termasuk peta gunatanah terkini daripada satellite imagery dan remote sensing bagi projek spesifik) dan peta risiko hakisan tanah.

i)  Perkhidmatan makmal

  • Ujian biji benih.
  • Analisis daun untuk mengesan penyakit virus tanaman.
  • Analisis daun dan baja untuk unsur-unsur makro dan mikro.
  • Analisis tanah untuk maklumat ciri-ciri fizikal dan kimia.
  • Analisis air untuk makro, pH, konduktiviti jumlah pepejal larut.
Perkhidmatan Analisa Makmal