image
image
image
image
image
image
 

Kesuburan Tanah

KHIDMAT KESUBURAN TANAH

 

1. Pengenalan

Khidmat Kesuburan Tanah berfungsi untuk mengenalpasti dan memajukan teknologi pembajaan dan pengurusan kesuburan tanah bagi meningkatkan pengeluaran hasil tanaman disamping memajukan perusahaan pertanian.

2. Perkhidmatan

Khidmat nasihat berkenaan kesuburan tanah diberikan kepada petani/usahawan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi berkenaan pengurusan tanah dan pembajaan. Jabatan Pertanian juga membantu perkhidmatan pengembangan Jabatan Pertanian Negeri terutama dengan mengadakan promosi teknologi kesuburan tanah dan menjalankan pemerhatian teknologi untuk masalah pengurusan tanah yang dihadapi oleh para petani / usahawan.

Para petani/usahawan boleh mengemukakan permohonan menggunakan Borang Khidmat Nasihat Kesuburan Tanah [Borang khidmat Nasihat Kesuburan ]

3. Pegawai penghubung

Sebarang masalah atau anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pegawai kami seperti berikut:

Pn. Asnita bt Abu Harirah

No. Telefon    : 03-88703518
No. Fax           : 03-88884326
email              : asnita@doa.gov.my
Alamat            : Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah
                          Aras 9, Lot 4G2, Wisma Tani
                          No 30,Persiaran Perdana,Precint 4,
                          62624 Putrajaya.


Pn. Masni bt. Mohd Marzuki

No. Telefon    : 03-88703417
No. Fax           : 03-88884326
email              : masni@doa.gov.my
Alamat            : Bahagian Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Tanah
                          Aras 9, Lot 4G2, Wisma Tani
                          No 30,Persiaran Perdana,Precint 4,
                          62624 Putrajaya.