Bahasa : Melayu | English | Lain-lain
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
  T
  T
  T
  T
  T
  T
padi_field.jpg
nature-corn-agriculture-crops--1575934-1920x1080.jpg
jambu_merah.jpeg
padi.JPG
vegetable.jpg
agro_based_industries.png
 
Portal Rasmi
JABATAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Soalan Lazim-Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani

SOALAN LAZIM - BAHAGIAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

 

Apakah perkhidmatan pengembangan yang ditawarkan?

1.   Khidmat Nasihat Pertanian;
2.   Latihan Pertanian;
3.   Perundingan dan Pelaburan;
4.   Pembangunan Industri Asas Tani
5.   Pensijilan Kualiti
6.   Penguatkuasa Akta-Akta Pertanian
7.   Pengeluaran Lesen Eksport dan Permit
8.   Khidmat Sokongan Teknikal
 • Agronomi Tanaman
 • Perlindungan Tanaman
 • Kawalan Racun Perosak
 • Pengurusan Tanah
 • Kawalan Kualiti Tanaman
 • Kejuruteraan Pertanian

Di manakan buku-buku dan risalah terbitan Jabatan Pertanian boleh didapati?

Buku-buku dan risalah terbitan Jabatan Pertanian boleh didapati melalui pembelian atau secara percuma di Seksyen Komunikasi, Aras 14, Jabatan Pertanian, Putrajaya dan semua pejabat-pejabat Pertanian Negeri.

Bolehkah buku-buku terbitan Jabatan Pertanian dibeli melalui pos?

Boleh. Bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos atau cek bank atas nama Ketua Pengarah Pertanian manakala belanja pos adalah ditanggung oleh pembeli.

Di manakah maklumat mengenai Panduan Menanam sayur-sayuran dan buah-buahan seperti yang terdapat dalam pelaksanaan Kempen Bumi Hijau boleh diperolehi?

Jabatan Pertanian telah menerbitkan Panduan Menanam pelbagai sayur-sayuran, ulam-ulaman, herba dan buah-buahan dalam bentuk risalah (Infotani). Oleh itu, risalah ini boleh didapati di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian dan semua pejabat-pejabat Pertanian Negeri.

Bagaimanakah memuat turun informasi yang terdapat dalam Buku Pakej Teknologi secara online?

Buat masa ini, Buku Pakej Teknologi masih belum boleh dimuat turun secara online, ianya hanya boleh didapati dalam bentuk buku di Seksyen Komunikasi, Aras 14, Jabatan Pertanian, Putrajaya.

Adakah apa-apa bahan terbitan yang dikeluarkan dalam bentuk video atau digital?

Seksyen Komunikasi, Jabatan Pertanian, Putrajaya ada menerbitkan maklumat teknikal dan bukan teknikal pertanian dalam bentuk video dan digital, contonya Video Diagnostik dan Pengesyoran Bersepadu (DRIS), Fertigasi -Teknologi Pertanian Masa Depan dan lain-lain bagi meningkatkan lagi keberkesanan program pengembangan pertanian.

Apakah bidang-bidang yang ditawarkan di dalam kursus ini dan di manakah ia dijalankan?

Bidang-bidang yang ditawarkan di dalam kursus ini adalah Sejuk Beku, Bakeri, Bakeri dan Sejuk Beku, Bakeri dan Sejuk Beku (Asas Kelapa) dan Bakeri dan Sejuk Beku (Asas Buah). Kursus tersebut dijalankan di lima (5) buah Pusat Bimbingan Usahawan iaitu di Serdang, Selangor; di Ayer Hitam, Johor; di Manong, Perak; di Teluk Chengai, Kedah dan di Ajil, Terengganu.

Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mengikuti kursus ini?

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mengikuti kursus ini adalah peserta mestilah berstatus Warganegara Malaysia dan berumur di antara 20-40 tahun pada tahun kursus yang hendak diikuti, terbuka kepada lelaki atau perempuan yang sihat tubuh badan, mempunyai kelulusan sekurang-kurangnya SPM/SPVM. Peserta hendaklah sanggup untuk tinggal di asrama sepanjang tempoh latihan (6 bulan) serta mempunyai minat yang mendalam untuk berkursus dan meneruskan projek selepas tamat kursus.

Bilakah pengambilan peserta baru dijalankan?

Tawaran bagi memasuki Pusat Bimbingan Usahawan akan dibuat melalui iklan sama ada di akhbar atau internet dan biasanya dikeluarkan pada bulan September setiap tahun dan sesi kemasukan dibuat pada bulan Mac tahun berikutnya.

Apakah kelebihan mengikuti kursus ini?

Peserta akan didedahkan dengan pelbagai aspek penting yang perlu ada dalam perniagaan seperti Amalan Pengilangan Yang Baik (GMP), Pemasaran, Perakaunan, Keusahawanan dll. Peserta juga diberikan latihan secara hands-on berkaitan aktiviti pemprosesan produk mengikut bidang yang ditawarkan. Peserta juga dilatih untuk menjadi seoarang usahawan yang berjaya.

Apakah bidang yang sesuai untuk dipilih?

Peserta digalakkan untuk memohon mengikut bidang yang diminati ataupun mengikut kesesuaian sekiranya telah menjalankan projek. Walau bagaimanapun, ia tertakluk kepada kekosongan dan keputusan panel penemuduga.

Apakah kemudahan yang disediakan kepada peserta kursus?

Kemudahan yang disediakan kepada peserta kursus adalah seperti kemudahan penginapan berserta makan dan minum sepanjang kursus yang ditanggung oleh pihak Jabatan Pertanian. Di samping itu, peserta juga akan diberikan elaun kursus selama enam (6) bulan di samping disediakan kemudahan-kemudahan riadah untuk keperluan peserta kursus.

Setelah tamat kursus, apakah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian kepada lepasan peserta Pusat Bimbingan Usahawan?

Setelah tamat berkursus, lepasan peserta PBU akan didaftarkan sebagai usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. Peserta akan diletakkan di bawah pemantauan pegawai yang berkenaan di setiap negeri. Bantuan dan bimbingan dalam bentuk khidmat nasihat akan diberikan dari semasa ke semasa oleh Pegawai Jabatan Pertanian di peringkat daerah, negeri ataupun Ibu Pejabat. Di samping itu, bantuan galakan perniagaan yang lain seperti pinjaman mesin, peralatan, atau bengkel kepada usahawan yang menjalankan projek turut diberikan. Walau bagaimanapun ia tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pertanian.

Di manakah boleh diperoleh maklumat lanjut berhubung kursus ini?

Maklumat berhubung kursus ini boleh didapati sama ada di Pusat-pusat Bimbingan Usahawan sedia ada, Pejabat-pejabat Pertanian Daerah, Jabatan Pertanian Negeri terdekat ataupun Ibu Pejabat, Jabatan Pertanian Putrajaya. Selain itu, tawaran kemasukan juga diiklankan di Portal Rasmi Jabatan Pertanian.

Apakah insentif yang terdapat di Jabatan Pertanian?

 1. Khidmat Perundingan dan Pelaburan;
 2. Khidmat Nasihat & Sokongan Teknikal;
 3. Latihan / Kursus;
 4. Tanah TKPM dan Infrastruktur Asas;
 5. Potongan Cukai kepada Syarikat Pelabur**;
 6. Pengecualian Cukai (100% : 5 atau 10 tahun);
 7. Pengecualian Duti Import & Cukai Jualan (mesin, peralatan & alat ganti); dan
 8. Pengecualian Duti Import (bahan mentah & komponen).
   
*Tanaman yang diluluskan : Buah-buahan, Kenaf, Herba, Rempah Ratus, Projek Integrasi (Pengeluaran & Pemprosesan)
**Tertakluk kepada syarat dan terma

Apakah Insentif Potongan Cukai?

Insentif untuk syarikat Induk yang melabur dalam Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan (Projek Baru) adalah :
 
 • Syarikat Induk / Pelabur diberi pilihan samada diberi potongan cukai bersamaan dengan jumlah pelaburan yang dibuat dalam syarikat subsidiari yang menjalankan projek; ATAU
   
 • "Group relief" ke atas kerugian larasan yang dialami oleh syarikat subsidari yang menjalankan projek mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.

Apakah Insentif Pengecualian Cukai?

Insentif untuk syarikat subsidari / syarikat yang melaksanakan Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan (Projek Baru dan Projek Sedia Ada (Pelaburan Semula)).
 
Projek Baru :
 • Syarikat subsidari / syarikat yang menjalankan projek diberi pengecualian cukai sebanyak 100% selama 10 tahun berturut-turut bermula daripada tahun pertama syarikat memperolehi pendapatan berkanun mengikut syarat-syarat yang ditetapkan; dan
 • Kerugian sebelum dan dalam tempoh pengecualian cukai dibenarkan dibawa ke hadapan selepas tempoh pengecualian 10 tahun.
   
Projek Sedia Ada (Pelaburan Semula)
 • Syarikat subsidari / syarikat yang menjalankan projek diberi pengecualian cukai sebanyak 100% selama 5 tahun sahaja; dan
 • Kerugian sebelum dan dalam tempoh pengecualian cukai dibenarkan dibawa ke hadapan selepas tempoh pengecualian 5 tahun.

Adakah terdapat jabatan/agensi lain yang menawarkan insentif dalam subsektor tanaman?

Insentif Percukaian :
 • Malaysian Industrial Development Authority (MIDA);
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
   
Geran & Pinjaman :
 • AgroBank Malaysia;
 • Small and Medium Industries Development Corporation (SMIDEC);
 • Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE);
 • Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF);
 • Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MECD);
 • Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM);
 • Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB);
 • Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB);
 • Credit Guarantee Corporation (CGC);
 • Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW);
 • Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

Apakah syarat bagi pemilihan peserta bagi projek perkongsian PINTAR / SMARTPARTNERSHIP?

 • Syarikat mempunyai modal yang kukuh;
 • Berupaya memperkenalkan teknologi baru yang sesuai terutama dalam aspek pengeluaran, pembungkusan dan pemprosesan;
 • Mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam bidang usaha yang terpilih;
 • Terlibat dalam aktiviti pengeluaran makanan/pemprosesan adalah satu kelebihan;
 • Syarikat terlibat dalam aktiviti pemasaran dan telah ada jaringan pasaran yang luas (dalam/luar negara);
 • Mempunyai semangat tolong-menolong dan sanggup membantu rakan kongsi (petani/usahawan) dari segi modal, teknologi, pemasaran produk dan mengamalkan perkongsian keuntungan yang adil;
 • Bersetuju mematuhi segala syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan.

Apakah projek MoA Inc?

Projek MoA Inc adalah menggembeling seluruh pemikiran, tenaga dan sumber dari semua jabatan/agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia untuk memberi perkhidmatan yang efisien dan berkesan dalam pelaksanaan projek pertanian;

Setiap projek MoA Inc akan diterajui oleh sebuah Lead Agency yang bertanggungjawab untuk menyelaras jabatan/agensi lain dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan sebagai satu pasukan.

Apakah kelebihan menceburi projek MoA Inc.?

Projek yang didaftar sebagai MoA Inc layak mendapat kemudahan kadar cagaran rendah (40%) bagi pinjaman 3F dengan AgroBank Malaysia.

Apakah skop projek MoA Inc?

Bidang Usaha :
 • Pengeluaran;
 • Pemprosesan; dan
 • Perkhidmatan.
   
Jenis Komoditi (seperti dalam DPN3 dan yang berpotensi) :
 • Padi;
 • Buah-buahan;
 • Sayur-sayuran;
 • Bunga-bungaan;
 • Herba; dan
 • Kelapa.

Siapa yang layak menyertai projek MoA Inc?

 • Petani;
 • Usahawan (individu/institusi/koperasi); dan
 • Syarikat Swasta.

Apakah kriteria pemilihan peserta projek MoA Inc?

 • Projek berdayamaju;
 • Projek mempunyai Pelan Bisnes yang lengkap;
 • Projek komersil berasaskan saiz industri;
 • Pengusaha mempunyai 20% equiti sekiranya projek dibiayai oleh Bank;
 • Mempunyai Pengurus Projek;
 • Projek menjurus kepada Persijilan Kualiti dan Keselamatan Makanan; dan
 • Pemasaran perlu melalui FAMA atau agen yang dikenalpasti supaya hasil dapat dipasarkan dan pinjaman mudah dibayar balik.

Berapakah projek komersil saiz industri yang layak untuk menjadi peserta projek MoA Inc?

A. Pengeluaran :
 
BIL. INDUSTRI SAIZ MINIMUM
1.   Sayuran
  a) Sistem Terbuka   4 ha
  b) Sistem Fertigasi   1 ha
2.   Buah
  a) Jangka Pendek   10 ha
  b) Jangka Panjang   20 ha
3.   Padi   40 ha
4.   Bunga   4 ha
5.   Kelapa   40 ha
6.   Herba   3 ha
7.   Cendawan   1 ha

 
B. Pemprosesan Makanan :
 
BIL. INDUSTRI SAIZ MINIMUM
1.   Berasaskan Bijirin   Modul tetap min RM0.5 uta
2.   Berasaskan Buah-buahan dan Sayuran   Modal kerajaan/pusingan RM0.5 juta
3.   Berasaskan Produk Kelapa   Modal berbayar min RM1 juta


 
PEGAWAI PENGHUBUNG :
 
Nama : Encik Mohd Hafizul Bin Husin
No. Telefon : 03-8870 3552
No. Faks : 03-8870 3377
Emel : hafizul[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat : Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani
  Aras 8, No. 30, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62624 Putrajaya.


 •  
 • Print
 • Email this page

 •   Mygov msc iim MyGovMobile  
 •   moa Bless MyAgro SPRM  
  qrcode   phone  
Terma Syarat  Dasar Privasi Dasar Keselamatan |   Penafian Peta Laman
 
Hakcipta Terpelihara 2016 © JABATAN PERTANIAN
Sesuai dipaparkan menggunakan IE 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 9.0 & ke atas dengan menggunakan resolusi 1024 x 768
 
JUMLAH PELAWAT : 1747868 KEMASKINI TERAKHIR : 15-11-2019 JUMLAH PELAWAT : 1747868 KEMASKINI TERAKHIR : 15-11-2019
 
HUBUNGI KAMI:

JABATAN PERTANIAN
Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30 Persiaran Perdana, Persint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia
Emel: pro[at]doa[dot]gov[dot]my