image
image
image
image
image
image
 

Hortikultur

FUNGSI
Bahagian ini mempunyai fungsi utama seperti berikut:-

 • Membangunkan industri buah-buahan secara komersil dan berdaya saing di samping mempromosikan teknologi terkini bagi menyokong program pengembangan Jabatan Pertanian.
 • Membangunkan industri sayur-sayuran secara komersil dan berdaya saing di samping mempromosikan teknologi terkini bagi menyokong program pengembangan Jabatan Pertanian.
 • Membangunkan industri tanaman kontan secara komersil dan berdaya saing di samping mempromosikan teknologi terkini bagi menyokong program pengembangan Jabatan Pertanian.
 • Pembiakan benih dan bahan tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman kontan yang terpilih.
 • Pemuliharaan sumber genetik tanaman melalui pusat aboretum dan repositori tanaman.
 • Penilaian, penyesuaian, pengesahan dan pengesyoran pengamalan teknologi buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman kontan bagi meningkatkan kecekapan hasil potensi.
 • Penilaian, pemeriksaan dan pengesahan varieti bagi Jawatankuasa Pengesyoran Varieti Tanaman.


PIAGAM PELANGGAN
 
Komitmen Kami ialah Memberi Perkhidmatan Berkualiti

 1. Memberi khidmat nasihat teknikal dalam bidang agronomi, daya maju projek, pengesyoran varieti, pengendalian lepas tuai dan teknologi perladangan organik bagi tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman kontan. Khidmat ini diberi serta-merta bagi maklumat sedia ada dan tidak lewat dari 7 hari bagi maklumat yang perlu dibuat rujukan.


Khidmat akan disedia dan disiapkan dalam tempoh masa seperti yang ditetapkan dalam Piagam Pelanggan Bahagian-Bahagian Jabatan Pertanian

PERKHIDMATAN

 • Khidmat nasihat teknikal dalam pengurusan tanaman bagi semua jenis tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman kontan.
 • khidmat nasihat teknikal dalam bidang agronomi, daya maju projek, pengesyoran varieti, pengendalian lepas tuai dan teknologi perladangan organik bagi tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman kontan.
 • Mempromosikan teknologi tanaman melalui latihan hands-on dan ladang contoh.
 • Menyokong Program Pensijilan Ladang, pengesahan benih tanaman dan pendaftaran varieti melalui perkhidmatan pengauditan.
 • Melaksanakan aktiviti pengesyoran varieti tanaman

Muka Surat: 1  2  3